Sosyal Sorumluluk

Amaç

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’nın temel amacı;

tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul etmektir.

Kapsam

Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı; iş faaliyetleri ve onların etkileri ile sınırlı görülmez, Kurum’un kendi inisiyatifi ile gönüllü olarak gerçekleştirdiği uygulamaları kapsar.

Sosyal Sorumluluk Politikası’na İlişkin Esaslar

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler başlıca şunlardır:

a. Toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk,

b. Kurumsal ilke ve değerlerle uyum,

c. Uygulanabilirlik,

d. Sürdürülebilirlik,

e. Yaygınlaştırılabilirlik,

f. Ölçülebilirlik.

AGL Yatırım Grubu kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde; toplumun gelişimi için çaba göstermeyi amaçlar ve tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilir. Destek sağlanan/sağlanacak sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilir etkiler yaratmak için, projelerin uzun soluklu olmalarına ve toplumsal anlamda fayda üretmelerine, kalıcı yarar sağlamalarına dikkat edilir. Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konuların yönetimi ve şirketlerin bu alanlarda sosyal paydaş beklentilerine duyarlı davranılmaya çalışılır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk alanında öncelikli hedefler;

- Çalışanlara emniyetli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,

- Topluma pozitif değer katmak,

- Faaliyet ve hizmetlerin sunumunda çevre duyarlılığını ön planda tutmak,

- Şeffaflık ve etik değerler çerçevesinde sağlıklı iletişim kurmak.