TurkUAZ Plywood

Turk’UAZ Plywood Türk İnşaat sektörüne AGL Yatırım Grubu tarafından dahil edilmiş bir Milli Proje adımıdır.

İnşaat sektörünün olmazsa olmaz ürünlerinden olan ve özellikle son 10 yılda çok önemli bir kalem halini alan, kalıp yapımında kullanılan Plywood ürün grubu konusunda Türkiye her geçen gün üretimde güçlenen bir yapı içerisinde yukarı yönlü ivmeyle gelişerek yoluna devam ediyor. KONÜDER (Kontrplak Üreticileri Derneği)'den yapılan resmi açıklama çerçevesinde Türkiye'nin Kontrplak-Plywood üretim kapasitesi 285,000 m3/yıl'a ulaşmış durumda. Bu durum Türkiye'de yoğun olarak ithal yönlü tedarik sağlanarak iç pazarda inşaat sektörüne sunulan ürün grubunun pozisyonunda milli değişim ve gelişimi bir ihtiyaç olarak ortaya koyuyor. Bu, şu anlama geliyor; gelişimi önem arz eden ve ülkenin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün çok önemli bir maliyet kalemi olan sarf malzemesinde önemli bir döviz çıkışı gerçekleşiyor. Diğer her alanda olduğu gibi burada da ülke menfaatleri çerçevesinde yerli ürünlerin, ülkenin kendi kaynaklarının, olması gereken standart,kalite ve verim kompozisyonu dahilinde kullanılarak bu ürünlerin üretilmesi, markalaşması, Türkiye ve dünya pazarlarına sunularak döviz çıktısı gerektiren durumun tam tersine döndürülerek döviz girdisi haline dönüşmesi gerekiyor.

Turk'uaz Plywood / Milli Projesi bu durumun gerçekleşebilmesi için bugüne kadar atılmış en önemli ve en kapsamlı adım.

Ağaç Yapısı Türkiye'nin en sağlam Çam Ağaçlarından

Tamamen Türk Malı olarak üretilen Turk'UAZ Plywood Türkiye Orman Genel Müdürlüğü kriterleri dahilinde belirlenmiş en sağlam, en değerli ve en özel çam ağaçlarından üretiliyor.

Tutkal'da Double Compress Teknolojisi ve POLİSAN

Diğer sağlamlık kriteri olan tutkal konusunda uluslararası literatürde "double compress" olarak adlandırılan teknoloji kullanılarak uygulanan tutkal papellerin en az iki kat daha sağlam tutunmasını sağlıyor. Ayrıca kullanılan tutkal 200-250 gr Fenol Formaldehit olup Türkiye'nin önde gelen Boya grubu Polisan tarafından Turk'UAZ için üretiliyor.

Fenolik Film Standartların Üstünde / 135 gr/m2

Turk'UAZ'da Filmli Kontrplak-Plywood'da önemli bir konu olan Fenolik Film için de önemli hassasiyet gösterilmiş durumda. Maliyetleri sebebiyle genel olarak 120 gr/m2 olan  fenolik film Turk'UAZ'da 135 gr/m2 olarak sunuluyor.

7-9-13 Katman Seçenekleri

Turk'UAZ Plywood pazarın kullanım tercihleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan analizler sonucunda iç pazarda küçük hacimli projeler için 7 katman, orta büyüklükteki projelerin kullanımına sunulmak üzere 9 katman ve hem ulusal hem uluslararası projelerde uzun vadeli kullanım talepleri için ise 13 katman olarak üretimi gerçekleştiriliyor.