Yatırım Politikamız

AGL Yatırım Grubu’nun yatırım politikası; istikrarlı, sürdürülebilir ve sıhhatli bir büyüme ile beraber, yüksek karlılık, nakit üretme kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde sermaye verimliliği sağlama potansiyeli olan ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi ihtiyacı içerisinde bulunan firma ve faaliyetlere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından onaylanan prensipler (Yatırım Politikası) dahilinde yatırım yapmaktır.

Yatırım yapılacak alanların seçiminde asgari olarak, girişim şirketlerinin veya faaliyet alanlarının sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.

Yatırım politikamızı üç ana başlık altında ele almaktayız:

1) Mevcut yatırım ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi,

2) Mevcut yatırım ve faaliyetlerimizin genişletilmesi,

3) Yeni yatırım alanlarının saptanması ve projelendirilmesi.

Yukarıdaki başlıklar altında ele aldığımız politikalar çerçevesinde; şirketlerimizin amacı, rekabet yarışında ayakta kalmalarını sağlayan, kendi proseslerini ve buna bağlı olarak özgün projelerini üretmesi veya geliştirmesidir.

Bunun için de, en az insan gücü ile, kaliteli, optimum başarıyı sağlayabilme adına mevcut faaliyetlerimizdeki gelişim çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu anlamıyla en son teknolojilerden yararlanmak, hedefimizdir. Bu meyanda, şirketlerimizde başlatılmış olan geliştirme çalışmalarını devamlı sürdürmekte, takımların sayısını artırarak çalışmaları tabana yaymayı devamlı olarak hedeflemekteyiz.

Proje ve yatırım politikamızda esas alınması gerek noktaları da şu şekilde sıralayabiliriz:

Mevcut proje ve yatırımların geliştirilmesinde, “Planla-uygula-kontrol et-önlem al" döngüsünün faydalı olacağına inanmaktayız. Böylece, sürekli gelişim ivme kazanacak ve proje üretme olgusu tüm çalışmalarımıza ulaşacaktır. Bu durum, her çalışanın işine katkısını ve iş etkinliğini artırma çabasını geliştirmekte, performans değerlendirmelerinde de kişisel gelişim ile iş geliştirme çabalarına katkı, esas alınmaktadır.

Burada diğer önemli bir konu da, şirketlerimizde yapılan çalışmaları merkezi yönetimde toplayarak, proje havuzu oluşturmak ve daha sonraki benzer çalışmalarda aynen veya değiştirerek kullanmaktır. Böylece enerji ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

Proje ve yatırımların uygulanmasında öncelikle kendi insan gücümüzden yararlanmak ve çalışanlarımızın eğitimini yaptırmamız temel ilkemizdir.

Çalışanlarımızın yeni yatırım alanları ve projeler geliştirmesini Yatırım Grubu olarak daima desteklemekteyiz.